دل نوشته هایی برای زهرا

کاش برگردی

باز تنهایم و … احوال دلم ، غمگین است
بی تو بودن،چه عذابی است عجب سنگین است
چند ماهی است ، سفر کرده ای از شهر و هنوز ،
خانه از عطر نفسهای تو عطر آگین است
باز در یاد تو ، لب می گزم و می گریم ،
مزه ی خاطره هم ، … مثل لبت شیرین است
بی تو این خاطره ، … خاکستری ِ کم رنگ است
تو که باشی ، … همه ابعاد جهان رنگین است
منتظر می شوم ! ، … ای کاش به من برگردی
“فکر” برگشت تو هم ، مثل خودت تسکین است
باز برگرد ، … به دور از همه آلایش ها
مثل شعرم ! … که سر و ساده و آهنگین است

?

دسته :  دسته‌بندی نشده

دیدگاه ها